Reglementări

REGLEMENTĂRI INTERNE

Modul de exercitare de către cetateni a dreptului de a adresa institutiilor publice petitii formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora este reglementat de catre Ordonanta Guvernului nr. 27/2002.

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante. (art. 7 O.G. 27/2002).

In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizând aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie să faca referire la toate petitiile primite. (art. 10, alin. 1, O.G. 27/2002).

Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o nouă petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica greşit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns. (art. 10, alin. 2, O.G. 27/2002)

Scroll to top